Bordello Radio #65 – Mr. Fantasy

Our good old friend Claudio from Stockholm returns to Bordello Radio. Enjoy!